Vývojový proces

Kvalitní tým odborníků zajišťuje komplexní realizaci vývoje vlastního hardware i software (jak pro mikroprocesory, tak pro dispečerské a servisní aplikace pro PC).

Při vývoji hardware řešíme např:

 • Analýzu požadavků zákazníka
 • Návrh koncepce zařízení
 • Návrh mechanické konstrukce
 • Návrh obvodových schémat zapojení a plošných spojů (EAGLE)
 • Výrobu zkušebních kitů (technologie THT + SMT)
 • Testování kitů v laboratorních podmínkách
 • Výrobu prototypů nebo ověřovací série
 • Příprava podkladů pro otestování daného prvku v akreditované zkušebně
 • zajištění zkušebního provozu
 • zpracování výrobní dokumentace a podporu výrobě

V akreditovaných zkušebnách následně přezkušujeme u našich výrobků nejčastěji:

 • Elektromagnetickou kompatibilitu (EMI/EMS)
 • Elektrickou bezpečnost
 • Klimatické testy
 • Zkoušky krytí
 • Mechanické zkoušky (rázy, vibrace)
 • Typové zkoušky

Při vývoji programového vybavení pracujeme na těchto platformách:

Mikroprocesorové platformy:

 • Programovací jazyk C
 • Standardy a normy: MISRA-C, ČSN EN 50126-1 a 2, ČSN EN 50128
 • Výběr konkrétního typu MCU dle požadavků aplikace. Od 8-bit AVR až po 32-bit ARM včetně MCU s technologií lockstep (např. řada Hercules od Texas Instruments)
 • Víceprocesorové systémy (zvýšení bezpečnosti nebo výkonu / propustnosti zařízení)
 • Průmyslové komunikační rozhraní jako např. RS485/422 nebo CAN,
 • Moderní datové a komunikační rozhraní jako je Ethernet, USB (Flash paměti), paměťové karty (SD), Bluetooth a další

PC platformy pod MS Windows:

 • MS Visual Studio, C#, dot.NET, WCF, WPF
 • Databázové systémy na bázi MS SQL
 • Klientské i vícejádrové serverové aplikace pro dálkový dohled technologií
 • Servisní aplikace pro jednoduchou správu zařízení

Po systémové integraci, kdy jsou propojeny jednotlivé programové komponenty a všechny další hardwarové a softwarové subsystémy, provádíme zpravidla:

 • Přípravu podkladů pro testování systému v reálném provozu
 • Zajištění ověřovacího provozu
 • Zpracování výrobní dokumentace
 • Technickou a organizační podporu výrobě
 • Technickou podporu servisu

PRODIN a.s.
pobočka Ostrava

Spisová značka: B 2532 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

enteria a.s. Pardubice

 • Vedení holdingu - Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 • www.enteria.cz
 • IČO: 27537790, DIČ: CZ27537790

Spisová značka: B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Hroší stavby Morava a.s.
Olomouc

 • Výroba, servis - Průmyslová 955/4, 779 00, Olomouc – Holice
 • www.hrosistavby.cz
 • IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

Spisová značka: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě