O nás

Vývojový tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem železničních zabezpečovacích, sdělovacích a informačních systémů. Zná problematiku zavádění výsledků výzkumných a vývojových projektů do praxe, i problematiku schvalování elektronických řídicích systémů pro použití na železniční dopravní cestě. Členové týmu mají zkušenosti s legislativními a normativními požadavky procesu posuzování shody drážních výrobků i se zaváděním podobných produktů do sériové výroby.

Tým se také, jako jeden z mála v ČR, věnuje výzkumu a vývoji detekčních systémů založených na specifických vlastnostech optických vláken. V posledních letech se činnost našeho týmu zaměřuje i na řídicí systémy pro městskou hromadnou dopravu, zejména pro tramvajovou infrastrukturu.

Většina členů týmu se v minulosti podílela i na výzkumných projektech podpořených z veřejných zdrojů (MPO, TAČR, MŠMT ad.) a to buď v rolích hlavních řešitelů nebo spoluřešitelů. V této oblasti nejčastěji probíhala (a nadále pokračuje) spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Centrem dopravního výzkumu apod. Úzce spolupracujeme s Dopravním podnikem Ostrava.

Vývoj našich systémů řešíme samostatně jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Návrh v obou oblastech zajišťujeme komplexně od analýzy požadavků zákazníka, předložení koncepce, vlastní realizace návrhu přes testování až po zpracování výrobní a další potřebné dokumentace.

PRODIN a.s.
pobočka Ostrava

Spisová značka: B 2532 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

enteria a.s. Pardubice

  • Vedení holdingu - Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  • www.enteria.cz
  • IČO: 27537790, DIČ: CZ27537790

Spisová značka: B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Hroší stavby Morava a.s.
Olomouc

  • Výroba, servis - Průmyslová 955/4, 779 00, Olomouc – Holice
  • www.hrosistavby.cz
  • IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

Spisová značka: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě