Systém řízení tramvajových výhybek

Systém pro organizaci jízd v provizorním tramvajovém jednokolejném úseku

Systém slouží pro řízení jízd tramvají v provizorním jednokolejném úseku během rekonstrukcí, stavebních prací a jiných dlouhodobých výlukách. Lze tak provozovat obousměrnou tramvajovou dopravu v místech s vyloučenou jednou kolejí. Inteligentní algoritmus řízení dovoluje zachovat původní propustnost dvoukolejné tratě. Použití systému šetří provozovateli náklady, které by při vyloučení celé trati byly nutné pro zavedení náhradní autobusové dopravy.

Technické parametry:

 • Minimalizace omezení v dopravě během dlouhodobých rekonstrukcí tratí, mostů a kolejového svršku.
 • Délka jednokolejného úseku až 900 m.
 • Možnost konfigurace počtu současně vpuštených vozidel pro každý směr zvlášť.
 • Autonomní funkce, napájení z trolejového vedení se zálohou až na 8 hodin.
 • Možnost zohlednit přilehlé zastávky (čekání na nástup a výstup cestujících) nebo křižovatky (preference).
 • Detekce protisměrné jízdy s varováním řidičům tramvají v úseku pomocí externích zábleskových světel.
 • Řízení pomocí kuličkových návěstidel. Systém lze doplnit o číselná návěstidla pro povolení jízdy s možností odpočtu času do konce svícení znaku povolujícího jízdu (eliminace nechtěného projetí návěstidla na poslední chvíli).
 • Podrobný vícenásobný záznam historie událostí pro rychlou analýzu mimořádných událostí.
 • Kamerový dohled nad situací na koncích i uvnitř jednokolejného úseku.
 • Redundance klíčových detekčních prvků.
 • Komplexní dálkový dohled pro dispečink a servis.
 • Ovládací panel pro mimořádnou místní obsluhu jízd jednokolejným úsekem v poloautomatickém režimu.
 • Skříně s technologií umístěné na trakčních stožárech, možno i na provizorních stožárcích, nebo v pilířových skříních.
 • Možnost modulárně rozšířit o signalizaci polohy a dohled samovratných výhybek.
 • Pro zimní období možno rozšířit o automatický elektrický ohřev výhybek s dálkovým dohledem.

Galerie:

Zpět do sekce systémy

PRODIN a.s.
pobočka Ostrava

Spisová značka: B 2532 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

enteria a.s. Pardubice

 • Vedení holdingu - Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 • www.enteria.cz
 • IČO: 27537790, DIČ: CZ27537790

Spisová značka: B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Hroší stavby Morava a.s.
Olomouc

 • Výroba, servis - Průmyslová 955/4, 779 00, Olomouc – Holice
 • www.hrosistavby.cz
 • IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

Spisová značka: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě