Úvod

Naše činnost se zaměřuje na vývoj řídicích technologických systémů pro drážní dopravu, zejména zabezpečovacích a řídicích systémů městských drah (tramvaje, trolejbusy). Zkušený tým vývojových pracovníků se podobným aplikacím věnuje od roku 2001. Současné výstupy naší činnosti jsou výsledkem spolupráce společností PRODIN a.s., Hroší stavby Morava a.s. a enteria a.s. Tato spolupráce probíhá úspěšně již mnoho let, nicméně do oblasti vývoje vlastních technologií rozšířila svoji působnost roku 2018. Byla tak vytvořena platforma pro výzkum a vývoj podporovaná čistě českým kapitálem.

O našem týmu

Vývojový tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem železničních zabezpečovacích, sdělovacích a informačních systémů. Zná problematiku zavádění výsledků výzkumných a vývojových projektů do praxe, i problematiku schvalování elektronických řídicích systémů pro použití na železniční dopravní cestě. Členové týmu mají zkušenosti s legislativními a normativními požadavky procesu posuzování shody drážních výrobků i se zaváděním podobných produktů do sériové výroby.

Více informací

Vývojový proces

Kvalitní tým odborníků zajišťuje komplexní realizaci vývoje vlastního hardware i software (jak pro mikroprocesory, tak pro dispečerské a servisní aplikace pro PC). Při vývoji dbáme na důsledné dodržování každé vývojové etapy životního cyklu drážního systému. Při vývoji programového vybavení využíváme nejmodernějších platforem jak pro mikroprocesory tak pro MS Windows. Přezkoumávání procesu shody pro naše subsystémy i systémy zajišťujeme v akreditovaných zkušebnách.

Více informací

PRODIN a.s.
pobočka Ostrava

Spisová značka: B 2532 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

enteria a.s. Pardubice

  • Vedení holdingu - Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  • www.enteria.cz
  • IČO: 27537790, DIČ: CZ27537790

Spisová značka: B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Hroší stavby Morava a.s.
Olomouc

  • Výroba, servis - Průmyslová 955/4, 779 00, Olomouc – Holice
  • www.hrosistavby.cz
  • IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

Spisová značka: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě